Over ons

Stichting Speelvoorziening Molenpark is een burgercollectief dat zich inzet voor de realisatie van een ontmoetingsplek in het zogeheten Molenpark. De stichting bestaat volledig uit vrijwilligers, woonachtig of nauw betrokken bij het dorp Urmond.

De stichting komt voort uit het Dorpsontwikkelingsproces Urmond (DOP). De werkgroep Molenpark, die zich inzet voor de verbetering van de leefbaarheid in Urmond, ligt ten grondslag aan de Stichting Speelvoorziening Molenpark. De spel- en speelvoorziening die middels deze stichting beoogd wordt, zal een belangrijke bijdrage vormen aan deze leefbaarheid.

De missie van de stichting is een spel- en speelvoorziening voor (gehandicapte) kinderen tot 12 jaar te creëren, waar op een veilige, verantwoorde manier gespeeld kan worden. Binnen Urmond is het aantal recreatieve gelegenheden voor kinderen (speeltuinen, klimtoestellen, etc.) beperkt. Het terrein van het Molenpark biedt de perfecte gelegenheid om deze voorziening te realiseren. Daarom pleitten wij als stichting voor een renovatie van een deel van het terrein.

 

Onze Medewerkers

Bestuur:
Raymond Vanhingel  -  Voorzitter
Miranda Willems  -  Penningmeester
Percy Leclaire  -  Secretaris

Medewerkers:
Truus Kitzen  -  Algemeen
Ronny Stijns  -  Algemeen