Onze stichting in de publiciteit!

 

Onlangs ontvingen alle inwoners van Urmond deze nieuwsbrief.
Klik hier voor het openen van de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief:

ONTMOETINGSPLEK VOOR IEDEREEN IN MOLENPARK URMOND

Stel, je wilt met een aantal gelijkgezinden een speelvoorziening in de buurt voor je kinderen en kleinkinderen. Hoe doe je dat? Antwoord:
er voor gaan! Precies wat stichting Speelvoorziening Molenpark in Urmond de afgelopen jaren heeft gedaan. Een staaltje DOP gerichte
aanpak met succes. 10 April 2017 ging de schop in de grond en 10 dagen later was de speelvoorziening een feit.

 

Binnen Urmond is het aantal recreatieve gelegenheden voor kinderen (speeltuinen, klimtoestellen, etc.) beperkt. Het nieuwe speelterrein in
het Molenpark is dan ook een welkome aanvulling.
Stichting Speelvoorziening Molenpark is bedoeld voor kleine kinderen tot een jaar of 12 en minder validen. In de opzet van deze speelplek
wordt gebruik gemaakt van natuurlijke elementen die passen in het bestaande beeld van het park. Elementen die de creativiteit en fantasie
van kinderen aanspreken, zoals boomstammen. De speelplek bevordert de sociale functie van het park. Jong en oud kunnen er elkaar ontmoeten.
Ouders of opa’s en oma’s, die hier met hun (klein)kinderen komen spelen en buurtbewoners die hierdoor uitgedaagd worden om
een wandelingetje te maken. Kortom een plek waar men elkaar ontmoet en een praatje maakt.
Groenvoorzieningsbedrijf Donkergroen is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de speelvoorziening. De speelvoorziening
ligt in de schaduw van de oude korenmolen in Urmond en is in oppervlakte gelijk aan de omheinde omtrek van de molen. De gebruikte
keien in het ontwerp staan voor de wieken van de molen.

 

Zoals gezegd is de speelvoorziening mogelijk gemaakt door een aantal volhardende burgers, die zich oeverloos en creatief hebben ingezet
om dit initiatief voor elkaar te krijgen. Daarbij gesteund door de gemeente Stein, PIW en diverse ondernemers en instellingen. De stichting
die de initiatiefnemers samen hebben gevormd, komt voort uit het Dorpsontwikkelingsproces Urmond (DOP). De werkgroep Molenpark, die
zich inzet voor de verbetering van de leefbaarheid in Urmond, ligt ten grondslag aan de stichting Speelvoorziening Molenpark.
De stichting bestaat uit voorzitter Raymond Vanhingel, penningmeester Miranda Willems en secretaris Percy Leclaire. Medewerkers Truus
Kitzen en Ronny Stijns maken het plaatje compleet, althans.. bijna. Wie belangstelling heeft om zich aan te melden als vrijwilliger, is meer
dan welkom. Er is werk genoeg. Je moet dan denken aan werkzaamheden als onderhoud en toezicht en pr. Je kunt je hiervoor aanmelden via
de website www.speelvoorzieningmolenpark.nl


 
 
 

Stel je eens voor: Een ontmoetingsplek voor iedereen in Molenpark Urmond.

U kunt ons helpen deze droom te laten uitkomen.